Nyheter

Uppsala exploderar av livsviktiga företag

De har varit med om en smärre revolution och vet hur lyckad kombinationen akademiker och entreprenör kan vara. Möt Sara Mangsbo, Evelina Vågesjö och Moa Fransson.

Studierådets Pedagogiska pris till Erika Roman, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina studenter för sin sprudlande entuasiasm och engagemang. 

Läs mer

Studierådets pris för studentinflytande till Ingrid Nylander, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs mer

Studierådets särskilda pris för studentbemötande till Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén

Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor, förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en tenta.

Läs mer

Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data

Ola Spjuth (co-PI) at our department, and Carolina Wählby (PI), and Andreas Hellander (co-PI) at Uppsala University have, in collaboration with AstraZeneca, Vironova and Stockholm University, received a major research grant from SSI: 29 MSEK over 5 years. The project title is "Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data”. In this project, the researchers will take a hierarchical approach for acquisition, analysis, and interpretation of large scale microscopy data. Computationally efficient measurements for data description, confidence-driven machine learning will be developed for determination of interestingness, and a theory and framework to apply intelligent spatial and temporal information hierarchies, distributing data to computational resources and storage options based on low-level image features. The work will be performed in three specific areas where image collection results in data volumes difficult to handle with today's computational resources, namely:
- large-scale tipe-lapse experiments exploring the dynamics of cells and drug delivery particles in collaboration with AstraZeneca R&D
- nanometer-resolution transmission of electron microscopy data in collaboration with Vironova AB
- multi-modal digital pathology data from SciLifeLab Sweden

Rosenön award to Elin Svensson

The Rosenön award is a prize awarded to the best doctoral thesis presented at a Swedish university in the fields of drug metabolism, pharmacokinetics and / or pharmacodynamics.

Elin Svensson has received the 2017 Rosenön Award with the following motivation: Elin Svensson has presented a high quality thesis entitled "Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis” and has shown an excellent ability to communicate science and results. Elin Svensson has put forward a broad and thorough thesis in which pharmacometric methods have been used to improve the treatment of tuberculosis. The thesis highlights the strengths of modelling and the opportunities to individualise treatment.

The prize will be handed out at the 14th Symposium in Pharmacokinetics and Drug Metabolism "in Gothenburg March 29 to 30, 2017.
 
The prize is awarded by the Section of Pharmacokinetics and Drug Metabolism, The Swedish Pharmaceutical Society.

A national centre of pharmaceutical drug research and pharmacy education!

The department is part of the only Faculty of Pharmacy in Sweden. We aim to provide an international and stimulating environment where researchers, teachers, postgraduate students, visiting researchers, students, technical and administrative staff can work together on issues relevant to future pharmaceutical drug development. Our education and research are conducted within several fields of modern life science. We also offer many courses and programmes!

All research is undertaken with the overall aim of increasing the knowledge about mechanisms of actions, kinetics and side-effects of pharmaceutical drugs in order to promote the development of effective and safe drugs. We are organised in a number of research groups working from the molecular level to population level and within several different disciplines. Teaching at the Department is conducted by professors, senior and junior lecturers as well as researchers and PhD students. The Department is centrally located within the large Uppsala University Biomedical Centre (BMC) and has around 110 employees as well as many scholarship holders and visiting researchers.

We are cooperating nationally and internationally with many universities and pharmaceutical drug companies in order to improve drug development and management as the basis for drug efficiency and safety.

For more information about our current research projects, click Research
For more information about our courses, click Education

 


View all our PhD theses