Nyheter

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap.

Motivering:

Fred Nyberg har inriktat en stor del av sin forskning på att skapa ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som missbrukade och vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att lämpliga och förbättrade behandlingsstrategier utvecklas till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare. En central aspekt i Nybergs forskningar har varit att kopplingen mellan biokemiska faktorer och drogers effekt på beteenden studeras ingående.

Priset  delas ut i samband med vinterpromotionen 26 januari 2018

Uppsala exploderar av livsviktiga företag

De har varit med om en smärre revolution och vet hur lyckad kombinationen akademiker och entreprenör kan vara. Möt Sara Mangsbo, Evelina Vågesjö och Moa Fransson.

Studierådets Pedagogiska pris till Erika Roman, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina studenter för sin sprudlande entuasiasm och engagemang. 

Läs mer

Studierådets pris för studentinflytande till Ingrid Nylander, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs mer

Studierådets särskilda pris för studentbemötande till Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén

Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor, förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en tenta.

Läs mer

A national centre of pharmaceutical drug research and pharmacy education!

The department is part of the only Faculty of Pharmacy in Sweden. We aim to provide an international and stimulating environment where researchers, teachers, postgraduate students, visiting researchers, students, technical and administrative staff can work together on issues relevant to future pharmaceutical drug development. Our education and research are conducted within several fields of modern life science. We also offer many courses and programmes!

All research is undertaken with the overall aim of increasing the knowledge about mechanisms of actions, kinetics and side-effects of pharmaceutical drugs in order to promote the development of effective and safe drugs. We are organised in a number of research groups working from the molecular level to population level and within several different disciplines. Teaching at the Department is conducted by professors, senior and junior lecturers as well as researchers and PhD students. The Department is centrally located within the large Uppsala University Biomedical Centre (BMC) and has around 110 employees as well as many scholarship holders and visiting researchers.

We are cooperating nationally and internationally with many universities and pharmaceutical drug companies in order to improve drug development and management as the basis for drug efficiency and safety.

For more information about our current research projects, click Research
For more information about our courses, click Education

 


View all our PhD theses