Nobelpriset inom Immunonkologi

Nobelpriset i medicin går till Tasuku Honjo och James P Allison som varit centrala för upptäckten av hur immunförvaret bromsar sin egen aktivitet och hur man farmakologiskt med biologiska läkemedel kan manipulera proteiners interaktioner så att man kan behandla patienter med spridd cancer.

Läs mer här

Föreläsning med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

Schizofrenidagen hölls i Aula Medica på Karolinska Institutet i slutet av maj. Patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänhet syntes bland de cirka 500 åskådarna. Syftet med dagen var med hjälp av föreläsningar om ”bakomliggande riskfaktorer för utveckling av Schizofreni”, ”behandlingar”, ”hur hjärnan är uppbyggd” och ”presentationer ur syskonoch patientperspektiv”, att öka kunskaperna om schizofreni och andra psykossjukdomar.

Åsa Konradsson-Geuken, universitetslärare, forskare och koordinator på UUBF från Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap höll en uppskattad föreläsning ur ett anhörigperspektiv.

Åsa berättar: - Den stigmatisering som finns kring schizofreni är förödande och beror på okunskap. Jag som anhörig och forskare inom fältet för schizofreni anser är det oerhört viktigt att dagar likt denna finns för att sprida rätt information så att denna stigmatisering försvinner och därmed underlättar för de som är sjuka samt deras anhöriga.

Klicka här för att se hela föreläsningen med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

In this issue, Journal of Immunology

The immuno-oncology group recently got a paper accepted in Journal of Immunology involving an investigation of a novel peptide-conjugate allowing for improved targeting of antigen material into antigen-presenting cells and thereby improved T cell activation. A strategy that can be useful to improve vaccination of cancer or infectious diseases in a therapeutic setting. Now Journal of Immunology announced what papers they highlight in the current issue and this paper is now being featured in “this issue” as one of the top publications. “

More here

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap.

Motivering:

Fred Nyberg har inriktat en stor del av sin forskning på att skapa ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som missbrukade och vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att lämpliga och förbättrade behandlingsstrategier utvecklas till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare. En central aspekt i Nybergs forskningar har varit att kopplingen mellan biokemiska faktorer och drogers effekt på beteenden studeras ingående.

Priset  delas ut i samband med vinterpromotionen 26 januari 2018

A national centre of pharmaceutical drug research and pharmacy education!

The department is part of the only Faculty of Pharmacy in Sweden. We aim to provide an international and stimulating environment where researchers, teachers, postgraduate students, visiting researchers, students, technical and administrative staff can work together on issues relevant to future pharmaceutical drug development. Our education and research are conducted within several fields of modern life science. We also offer many courses and programmes!

All research is undertaken with the overall aim of increasing the knowledge about mechanisms of actions, kinetics and side-effects of pharmaceutical drugs in order to promote the development of effective and safe drugs. We are organised in a number of research groups working from the molecular level to population level and within several different disciplines. Teaching at the Department is conducted by professors, senior and junior lecturers as well as researchers and PhD students. The Department is centrally located within the large Uppsala University Biomedical Centre (BMC) and has around 110 employees as well as many scholarship holders and visiting researchers.

We are cooperating nationally and internationally with many universities and pharmaceutical drug companies in order to improve drug development and management as the basis for drug efficiency and safety.

For more information about our current research projects, click Research
For more information about our courses, click Education

 


View all our PhD theses