Toxikologi och läkemedelssäkerhet

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Embryotoxikologi

Bioaktivering och toxicitet

Genetisk toxikologi

Neurotoxikologi