Seminarieserier

Halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:301
  • Föreläsare: Yang Hu
  • Webbsida
  • Arrangör: forskargruppen Translationell PKPD, inst. för farmaceutisk biovetenskap
  • Kontaktperson: Margareta Hammarlund-Udenaes
  • Telefon: 018 471 43 00
  • Seminarium

"Drug delivery to the brain by liposomes: understanding factors governing delivery outcomes in vivo"

"Drug delivery to the brain by liposomes: understanding factors governing delivery outcomes in vivo"

Handledare: Margareta Hammarlund-Udenaes

Sakkunniga:
Katarina Edwards (Department of Chemistry, Uppsala University)
Markus Friden (AstraZeneca)
Erik Sjögren (Department of Pharmacy, Uppsala University)