Opponentföreläsning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Research Fellow Jenny Chien, Eli Lilly & Co, Indianapolis, USA
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst. för farmaceutisk biovetenskap, forskargruppen Farmakometri
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 4009
  • Föreläsning

Research Fellow Jenny Chien: "Fit for Purpose" Mechanistic PK/PD Modeling and Simulation in Drug Research & Development