Halvtidsseminarium Shijun Wang

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 (institutionens seminarierum)
  • Föreläsare: Shijun Wang
  • Arrangör: Farmakometri
  • Kontaktperson: Andrew Hooker, Mats Karlsson
  • Telefon: 018-471 00 00
  • Seminarium

Halvtidsseminarium för Shijun Wang.

Handledare:
Andrew Hooker, Mats Karlsson

Externa granskare:
Elisabet Nielsen, Docent, Farmaceutisk Biovetenskap, UU
Paolo Denti, Head of Pharmacometrics, Division of Clinical Pharmacology, University of Cape Town
Markus Jerling, doktor, Markus Jerling Consulting, Stockholm