Model-Informed Drug Development: Concept and Application

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:305
  • Föreläsare: Richard Anziano
  • Arrangör: Farmakometri
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

Seminarium om model-baserad läkemedelsutveckling med focus på användning av farmakometri.