PM tPKPD Seminarier

  • Datum: –13.40
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:301
  • Föreläsare: Mats Karlsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst. för farmaceutisk biovetenskap, forskargrupperna PM och tPKPD
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

13.00 Mats Karlsson
o PsN - A One Click Solution: Automated Model-Building and Evaluation