Seminarieserier

Forskningsseminarium

  • Datum: 2017-05-18 kl 10:15
  • Plats: Biomedicinskt centrum B/C8:321
  • Föreläsare: Dr. Joseph Nicolazzo, Monash University, Australia
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst. för farmaceutisk biovetenskap, forskargruppen tPKPD
  • Kontaktperson: Irena Loryan
  • Telefon: 018 471 49 95
  • Seminarium

Dr. Joseph Nicolazzo, Monash University, Australia
o The blood-brain barrier in Alzheimer’s disease: a dynamic interface affecting CNS access and disease progression