Seminarieserier

PM tPKPD Seminarier

  • Datum: 2017-05-12 kl 13:00 15:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:301
  • Föreläsare: Doktorand Henrik Bjugård Nyberg Doktorand Ida Netterberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst. för farmaceutisk biovetenskap, forskargrupperna PM och tPKPD
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018-471 40 09
  • Seminarium

13.00 Henrik Bjugård Nyberg
o SADDLE_RESET: more robust parameter estimation with a check for local practical identifiability
13.45 Ida Netterberg
o Cancer immunotherapy – Is the future here?