Halvtidsseminarium: Doktorand Anders Thorsted

  • Datum: –15.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:305
  • Föreläsare: Doktorand Anders Thorsted
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst. för farmaceutisk biovetenskap, famakometrigruppen
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Telefon: 018 471 40 09
  • Seminarium

Doktorand Anders Thorsted presenterar sitt halvtidsseminarium med titeln “Quantifying the Dynamics of the Immune Response to Bacterial Infections”

Doktorand Anders Thorsted presenterar sitt halvtidsseminarium med titeln “Quantifying the Dynamics of the Immune Response to Bacterial Infections”

Expertpanel:
Johan Gabrielsson, PhD, Professor, integrativ farmakologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Jyrki Tenhunen, MD, PhD, lektor, anestesiologi och intensivvård, Uppsala Universitet
Eva Germovsek, PhD, forskare farmakometri, Uppsala Universitet