PM tPKPD seminars

  • Datum: –14.25
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a
  • Föreläsare: Urban Fagerholm
  • Arrangör: Pharmacometrics
  • Kontaktperson: Maria Kjellsson
  • Seminarium

o Urban Fagerholm
Exploring, navigating and predicting in PK-Space