God avkastning i livslön för apotekare

Låg arbetslöshet för apotekare och receptarier!

I rapporten Framtidsutsikter spår SACO att det 2018 är liten konkurrens om jobben för receptarier och att arbetsmarknaden är i balans när det gäller apotekare.
Läs mer

Tillgänglighet och funktionshinder

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. För mer information gå till universitetets länk Funktionshinder.

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, ett rörelsehinder eller en synskada och är registrerade på en kurs kan få låna kurslitteraturen som talböcker. För mer information gå till universitetsbibliotekets länk För dig med funktionsnedsättning

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finner du i vänsterspalten.