God avkastning i livslön för apotekare

Låg arbetslöshet för apotekare och receptarier!

I rapporten Framtidsutsikter spår SACO att det 2018 är liten konkurrens om jobben för receptarier och att arbetsmarknaden är i balans när det gäller apotekare.
Läs mer

Jämställdhet och lika villkor

Institutionens  Lika villkorsgrupp leds av vårt Lika villkorsombud Ola Söderberg

Övriga ledamöter är:
Emelie De Geer (studentrepresentant)