Öppettider

Öppettider

C4:3

Hedvig Nilsén
mån, on, to, fre 10.00-11.30
tisd 14.00-15.30

Sigrid Engström
mån, on, to, fre 10.00-11.30
tisd 14.00-15.30

A3:3

Karin Tjäder
mån-fre 10.00-11.30

Ulrica Bergström
mån-fre 10.00-11.30

Kursadministratörer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Hedvig Nilsén (vik.)
tel. 018-471 4010
Kontor i C4 plan 3
Kurserna Läkemedelsutveckling
och användning (LOA),
Läkemedelsbiverkningar
och farmakovigilans samt
kurserna inom Farmaceutisk biokemi

Sigrid Engström (vik.)
tel. 018-471 4010
Kontor i C4 plan 3
Kurserna inom Farmakologi och Toxikologi


Karin Tjäder
tel. 018-471 4915
Kontor i A3 plan 3
Kurserna inom Farmakoterapi och Farmakokinetik

Ulrica Bergström
tel. 018-471 4572
Kontor i A3 plan 3
Magisterprogrammet i
Klinisk farmaci, Fördjupnings-
projekt inom Farmakoterapi
och Farmakokinetik
Doktorandärenden

INFORMATION

Institutionens kursfack i A4:2

Självbetjäning alla dagar i veckan.
I kursfacken ligger överblivet kursmaterial etc.

Kursscheman

Studentportalen

Hitta på BMC