Kursadministratörer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Hannah Ohlsson
tel. 018-471 4010
Kurskansli A3 plan 2
LoA, GVF, Biokemi, Molekylärbiologi, Cellbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Kompl. farm. vetenskap, PU1, PU3

Mathias Örså
tel. 018-471 4094
Kurskansli A3 plan 2
LoA, GVF, Biokemi, Molekylärbiologi, Cellbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Kompl. farm. vetenskap, PU1, PU3


 


Karin Tjäder
tel. 018-471 4915
Kurskansli A3 plan 2
Farmakoterapi, Farmakokinetik, Statistik, Läkemedelsterapi i Sverige, forskarutbildningsadm.Karin Eklund Åhm, vik
tel. 018-471 4572
Kurskansli A3 plan 2
Magisterprogrammet i
Klinisk farmaci, Fördjupningsprojekt inom Farmakoterapi
och Farmakokinetik