Kursadministratörer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Hannah Ohlsson
tel. 018-471 4010
Kurskansli C4 plan 3
LoA, Farm biokemi, Farm molekylärbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Immunologi

Mathias Örså
tel. 018-471 4010
Kurskansli C4 plan 3
LoA, Farm biokemi, Farm molekylärbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Immunologi


Karin Tjäder
tel. 018-471 4915
Kurskansli A3 plan 3
Farmakoterapi, Farmakokinetik, Statistik (R) Fördjupningsprojekt inom Farmakoterapi och Farmakokinetik

Karin Eklund Åhm, vik
tel. 018-471 4572
Kurskansli A3 plan 3
Magisterprogrammet i
Klinisk farmaci, Fördjupningsprojekt inom Farmakoterapi
och Farmakokinetik mm