Våra öppettider:


C4 plan 3

Mikaela Holst
mån, on, to, fre 10.00-11.30
tisd 14.00-15.30

Sigrid Engström
mån, on, to, fre 10.00-11.30
tisd 14.00-15.30

A3 plan 3

Karin Tjäder
mån-fre 10.00-11.30

Ulrica Bergström
mån-fre 10.00-11.30

Övriga tider, kontakta oss via mejl eller telefon.

Kursadministratörer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Mikaela Holst
tel. 018-471 4010
Kurskansli C4 plan 3
LoA, Farm biokemi, Farm molekylärbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Immunologi

Sigrid Engström
tel. 018-471 4010
Kurskansli C4 plan 3
LoA, Farm biokemi, Farm molekylärbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Immunologi


Karin Tjäder
tel. 018-471 4915
Kurskansli A3 plan 3
Farmakoterapi, Farmakokinetik, Statistik (R)

Ulrica Bergström
tel. 018-471 4572
Kurskansli A3 plan 3
Magisterprogrammet i
Klinisk farmaci, Fördjupnings-
projekt inom Farmakoterapi
och Farmakokinetik
Doktorandärenden

INFORMATION

Institutionens kursfack i A4:2

Självbetjäning alla dagar i veckan.
I kursfacken ligger överblivet kursmaterial etc.

Kursscheman

Studentportalen

Hitta på BMC