God avkastning i livslön för apotekare

Låg arbetslöshet för apotekare och receptarier!

I rapporten Framtidsutsikter spår SACO att det 2018 är liten konkurrens om jobben för receptarier och att arbetsmarknaden är i balans när det gäller apotekare.
Läs mer

Examens- och fördjupningsarbeten

Förslag till olika projekt som kan ingå i ex-jobb (självständiga arbeten) finns att söka i en särskild databas. Databasen är gemensam för vetenskapsområdet medicin och farmaci och kan användas av studenter inom vetenskapsområdets alla utbildningsprogram. Även studenter inom andra utbildningsprogram har möjlighet att söka efter olika projektförslag i denna databas.

 

Klicka på bilden nedan för att komma till databasen