God avkastning i livslön för apotekare

Låg arbetslöshet för apotekare och receptarier!

I rapporten Framtidsutsikter spår SACO att det 2018 är liten konkurrens om jobben för receptarier och att arbetsmarknaden är i balans när det gäller apotekare.
Läs mer

Språkverkstaden

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning, på svenska eller engelska. Språkverkstaden finns i Engelska parken.

Länk till Språkverkstaden

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.