God avkastning i livslön för apotekare

Låg arbetslöshet för apotekare och receptarier!

I rapporten Framtidsutsikter spår SACO att det 2018 är liten konkurrens om jobben för receptarier och att arbetsmarknaden är i balans när det gäller apotekare.
Läs mer

Studenthälsan och studentstödet

Studenthälsan

Studenthälsan i Uppsala är en egen organisation som arbetar på uppdrag av de båda universiteten samt Uppsalas studentkårer.

Till Studenthälsans mottagning kan studenter vända sig med besvär som är orsakade av studiesituationen. Mottagningen är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Man arbetar också med förebyggande hälsovård såsom hälsoprofilbedömningar, olika typer av kurser, grupper, seminarier och studiemiljöarbete.

Länk till Studenthälsan

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.

Studentstödet

Studentstödet vänder sig till dig som studerar eller planerar att studera vid Uppsala universitet och har ett dokumenterat psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder.

Länk till studentstödet

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.