Forskning och utbildning om framtidens läkemedel

Forskargrupper

Institutionen består av tio forskargrupper. Läs om forskargruppernas inriktningar på forskningssidan.

Utbildningsenheter

Institutionen består av fem utbildningsenheter – farmaceutisk cellbiologi, farmakologi, farmakokinetik och terapi, läkemedelsutveckling och användning (LOA) samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Läs om enheternas undervisning på utbildningssidan.

Administration

Institutionens administration ger service till forskargrupperna, utbildningsenheterna och institutionsledningen i ekonomi-, personal-, utbildning- samt IT och teknikfrågor.