Ekonomiadministration

Institutionens ekonomiadministration finns behjälplig när det gäller allmänna frågor kring UUs regler och riktlinjer samt för ekonomifrågor enligt nedan. För tillfället har vi en bemanningsgrad på 150%.

Monica (vik ek adm) 50%

monica.ahman@farmbio.uu.se ank. 4254

Leverantörsfakturor, Reseräkningar, Ersättningsärenden, Introduktion till Primula webb, UL/SL-kort utlåning, Willyskort utlåning, Leverantörsfakturafrågor

Martin (ekonomisamordnare) 100%

martin.grentzelius@farmbio.uu.se ank. 4501

Anslagsfördelningar, Budget, Bokslut, Löpande analys, Redovisning av externa projekt, Interna omföringar, Lokalkostnader, Lönekonteringar, Uppföljning mot projekt, Uppföljning mot budget, Kundfakturor, Rekvisitioner, Ekonomifrågor, Inventering av anläggningar och korttidsinventarier, TimeEdit-kostnader, Skrivplatser, BMC gemensamma kostnader, Stipendiater, Upphandling, Diarieföring Kontrakt, Ledningsstöd inom Ekonomi, Ombyggnationer, Ekonomiska Riktlinjer

Elisabeth (ekonomiadministratör) 80-100%

elisabeth.jonsson@farmbio.uu.se ank. 4254

Reseräkningar – kontering, granskning, EU-redovisning, Stipendiater, Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Rekvisitioner, Ersättningsärenden, Introduktion till Primula webb, UL/SL-kort utlåning, Willyskort utlåning, Leverantörsfakturafrågor