Styrelsemöte

  • Date: –10:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Björn Hellman
  • Organiser: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
  • Contact person: Emelie Jonsson
  • Internt

Protokoll och sammanfattning kommer att finnas tillgängligt på MP