Steroidbiokemi

Steroider och steroidrelaterade gener och enzymer, som producerar biologiskt aktiva metaboliter, är mycket viktiga för den mänskliga fysiologin. Vår forskning är inriktad mot egenskaper och reglering av enzymatiska processer som har att göra med steroider, inklusive D-vitamin. Vi studerar enzymer och gener av betydelse för bioaktivering, metabolism och funktion av vitamin D samt effekter av aktivt D-vitamin och liknande föreningar på eukaryota celler. Många läkemedel orsakar negativa biverkningar, inklusive ökad risk för bensjukdom. Vi studerar mekanismerna för hur antiinflammatoriska, antivirala och antiepileptiska läkemedel påverkar celler, med särskild inriktning mot vitamin D-relaterad funktion i ben och i centrala nervsystemet. D-vitamin behövs för reglering av kalciumnivåer i kroppen och vitamin D-brist leder till skelettsjukdomar såsom rakit hos barn och osteomalaci/osteoporos hos vuxna. Den biologiskt aktiva formen av vitamin D, 1alfa,25-dihydroxyvitamin D3, bildad genom metabolisk aktivering, blockerar celldelning och ökar celldifferentiering. Vitamin D-analoger (syntetiska föreningar med vitamin D-liknande effekter) används vid behandling av psoriasis och är av intresse vid utveckling av ny cancerbehandling. Våra studier inbegriper effekter av ny-syntetiserade D-vitaminanaloger på glioblastom, en obotlig form av hjärncancer. Förändrade D-vitaminnivåer i plasma har kopplats till flera olika tillstånd inklusive neuropsykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar. Det är därför viktigt att få mer kunskap om aktivering och metabolism av D-vitamin och om de bildade metaboliternas funktioner. Andra steroider av intresse i våra studier är oxysteroler (kolesterolderivat) och könshormoner inklusive östrogener. Studier av dessa steroider fokuserar särskilt på celler i centrala nervsystemet, där effekter av neuroaktiva steroider är otillräckligt utredda men tros vara av betydelse för ett brett spektrum av normala och sjukliga tillstånd.