Translationell Farmakokinetik / farmakodynamik

Hälsa och sjukdom

Translationell PKPD

Vår forskning fokuserar på att förstå de grundläggande och funktionella aspekterna av farmakokinetik-farmakodynamik (PKPD) i hälsa och sjukdom.

Inom området för translationell PKPD behandlar vi omvandlingen av farmakokinetiska parametrar från den prekliniska till den kliniska miljön. Det finns ett starkt behov av detta för att optimera läkemedelsforskningsprocesser och främja effektiv behandling av centrala nervsystemets sjukdomar.

Vi är intresserade av läkemedeltransport till hjärnan i samband med transportprocesser av både små och stora molekyler över blod-hjärnbarriären. Med hjälp av de begrepp och metoder som utvecklats i gruppen utforskar vi hjärnans regionala läkemedeldistribution, inklusive påverkan av sjukdomar, med fokus på de farmakologiskt relevanta obundna koncentrationerna. Vi studerar också den kvantitativa rollen av nanokarrier för förbättrad upptagning i hjärnan.

Vårt arbete betonar också betydelsen av att överbrygga kompetensen mellan den akademiska världen och läkemedelsindustrin för att söka excellens inom metodutveckling för bättre terapier som behandlar CNS-störningar.

The Neurovascular Unit (NVU): The BBB is a functional and dynamic interface between blood and brain. It protects the brain but it is also the major hindrance for successful treatment of CNS disorders. Accumulating evidence indicates that the BBB and the whole NVU play an important role in disease etiology and progression and may as such affect drug delivery to the brain (picture by T Näsström).