Institutionsledningen vid FarmBio


Prefekt                                                                                                   Björn Hellman
Stf. Prefekt                                                                                            Ola Söderberg
Administrativ samordnare                                                                     Marina Rönngren

INSTITUTIONSSTYRELSE

Ordinarie ledamöter

Prefekt, ordförande                                                                            Björn Hellman

Stf. Prefekt                                                                                         Ola Söderberg

Lärare m.fl                                                                                         Mats Karlsson

                                                                                                          Maria Kjellsson

                                                                                                          Ann-Marie Falk

                                                                                                          Ola Spjuth

                                                                                                          Johan Lennartsson

Teknisk/administrativ personal                                                          Carin Backlin

Doktorander                                                                                       Fadi Rofo

                                                                                                           Frida Lindberg

Student                                                                                              Hanna Andersson

Suppleanter

Lärare m.fl                                                                           Lisa Fredriksson Carreras

                                                                                                          Elisabet Nielsen

Teknisk/administrativ personal                                                          Karin Tjäder

Student                                                                                              Ebba Johansson

                                                       

Adjungerade

Teknisk/administrativ personal           

                                                           Administrativ samordnare - Marina Rönngren

                                                                  Ekonomisamordnare - Martin Grentzelius

                                                                      Lika villkorsombud - Hannah Olsson

                                                                                 Sekreterare - Emelie Jonsson