Lika villkorsgruppen

Lika villkorsombud:

Sofia Stenler, vikarierande ordförande & sammankallande.
Mejl: sofia.stenler@farmbio.uu.se

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. (föräldraledig)
Mejl: likavillkor@farmbio.uu.se

Lika villkorsgruppen:

Sofia Stenler, vikarierande ordförande & sammankallande.
Mejl: sofia.stenler@farmbio.uu.se

Josefina Nordström, Lektor
Mejl: josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

Ola Söderberg, Lärare/Forskare
Mejl: ola.soderberg@farmbio.uu.se

Laurynas Mockeliunas (forskningsassistent)
Mejl: laurynas.mockeliunas@farmbio.uu.se

Sunithi Gunasekera (forskare)
Mejl: sunithi.gunasekera@farmbio.uu.se

Sohan Sarangi (doktorand)
Mejl: sohan.sarangi@farmbio.uu.se

Hanna Andersson, Student

Sofia Zelleroth, Doktorand, (föräldraledig)
Mejl: sofia.zelleroth@farmbio.uu.se

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. (föräldraledig)
Mejl: hannah.olsson@farmbio.uu.se

                                     Lika villkor
                                     Trakasserier och diskriminering

Senast uppdaterad: 2021-05-28