Lika villkorsgruppen

Lika villkorsombud:

Hannah Olsson, Ordförande & sammankallande, kursadmin.
Mejl: likavillkor@farmbio.uu.se

Lika villkorsgruppen:

Hannah Olsson, Ordförande & sammankallande, kursadmin.
Mejl: hannah.olsson@farmbio.uu.se

Ola Söderberg, Lärare/Forskare
Mejl: ola.soderberg@farmbio.uu.se

Fadi Rofo, Doktorand
Mejl: fadi.rofo@farmbio.uu.se

Carin Backlin, Laboratorieassistent
Mejl: carin.backlin@farmbio.uu.se

Sofia Stenler, Postdoktor
Mejl: sofia.stenler@farmbio.uu.se

Sofia Zelleroth, Doktorand
Mejl: sofia.zelleroth@farmbio.uu.se

Hanna Andersson, Student

Yllka Rama, Student
                                     Lika villkor
                                     Trakasserier och diskriminering