Skyddsombud

I ärenden som gäller arbetsmiljö kan man vända sig till våra skyddsombud.

Marina Rönngren 
Psykosociala problem
Epost: marina.ronngren@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 43 01

Carin Backlin 
Kemikalieombud & miljöombud
Epost: carin.backlin@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 44 42


Magnus Efverström
Särskilt tekniska problem
Epost: magnus.efverstrom@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 41 37