Bioscience seminar series

  • Datum: –09.45
  • Plats: Join Zoom Meeting https://uu-se.zoom.us/j/63744028735
  • Föreläsare: Sohan Sarangi, PhD student and Irès van der Zwaan, PhD student, Pharmaceutics Research
  • Arrangör: Bioscience Seminar Team
  • Kontaktperson: Anna Nilsson
  • Seminarium

Inhalation - From production to patient
Föreläsningen ges på engelska.