Föreläsning med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

2018-08-24

Schizofrenidagen hölls i Aula Medica på Karolinska Institutet i slutet av maj. Patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänhet syntes bland de cirka 500 åskådarna. Syftet med dagen var med hjälp av föreläsningar om ”bakomliggande riskfaktorer för utveckling av Schizofreni”, ”behandlingar”, ”hur hjärnan är uppbyggd” och ”presentationer ur syskonoch patientperspektiv”, att öka kunskaperna om schizofreni och andra psykossjukdomar.

Åsa Konradsson-Geuken, universitetslärare, forskare och koordinator på UUBF från Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap höll en uppskattad föreläsning ur ett anhörigperspektiv.

Åsa berättar: - Den stigmatisering som finns kring schizofreni är förödande och beror på okunskap. Jag som anhörig och forskare inom fältet för schizofreni anser är det oerhört viktigt att dagar likt denna finns för att sprida rätt information så att denna stigmatisering försvinner och därmed underlättar för de som är sjuka samt deras anhöriga.

Klicka här för att se hela föreläsningen med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018