Uppsala universitet med och utvecklar effektivare läkemedel

2019-11-04

Uppsala universitet och forskargruppen Translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid den farmaceutiska fakulteten, med Dr. Irena Loryan som ansvarig forskare, deltar i ett nybildat konsortium som ska främja utvecklingen av innovativa och säkrare läkemedel.

Konsortiet, som går under namnet NeuroDeRisk, ingår projektet i Cracking the code of neurotoxicity. Det består av 18 internationella partner från universitetsvärlden, industrin, samt små och mellanstora företag, och försöker ta sig an utmaningen med oförutsedda effekter vid preklinisk bedömning av läkemedelskandidater.

Med en budget på 10 miljoner euro – 5 miljoner euro från Innovative Medicine Initiative (IMI) och 5 miljoner euro från industrin – bildar NeuroDeRisk ett stort partnerskap för att bättre förstå orsaker relaterade till negativa effekter på nervsystemet. 

Projektet hoppas kunna utveckla verktyg för att

  • samla in, organisera och utöka befintlig kunskap om negativa effekter av läkemedel relaterade till anfall, psykologiska/psykiatriska förändringar och perifera neuropatier
  • utveckla nya och/eller förbättra befintliga verktyg, för att bättre förutsäga sådana effekter i prekliniska stadier
  • organisera verktyg och tillhörande data i en omfattande och integrerad verktygslåda, för att underlätta beslutsprocesser, minska tidsåtgången och öka produktiviteten.

Projektet koordineras av Institutionen för farmaceutisk kemi vid fakulteten för biovetenskap på Wiens universitet. Teamets huvudutredare och projektkoordinator för NeuroDeRisk, Thierry Langer, säger: “Med den här finansieringen kommer vi att kunna utveckla mer sofistikerade modeller som mycket mer exakt förutsäger negativa effekter av terapeutika på nervsystemet, vilket gör att vi kan minimera risken för sammansättningar i preklinisk forskning mer effektivt.”

Jacques Richard, projektledare för NeuroDeRisk tillägger: ”Våra befintliga modeller är inte tillräckligt effektiva för att berätta för oss vilka läkemedel – i synnerhet bioterapeutika – som kommer att ha negativa resultat på nervsystemet. NeuroDeRisk kommer att utveckla toppmodern teknik och ta fram optimala sätt att minimera risken för läkemedelskandidater i preklinisk forskning.”