Forskningsbidrag från Cancerfonden till Farmbio

2019-11-15

Forskningsbidrag från Cancerfonden till Farmbio

Ola Söderberg tilldelas ett treårigt projektanslag för att utveckla nya molekylärbiologiska metoder för cancerforskning och diagnostik.