Vad vill du lära dig om läkemedel?

Farmakologiska mekanismer, biverkningar, beroendemekanismer, metabolism, kinetik, bioinformatik, kliniska prövningar, molekylärbiologi ur ett farmaceutiskt perspektiv eller något helt annat? Du kommer att hitta ett lämpligt utbildningsprogram eller en kurs hos oss i Uppsala!

Hur ser vårt utbud av kurser ut?

  • Vi har ett brett och varierat utbud av fristående och programbundna kurser om läkemedel
  • Vi har kurser både på grund- och avancerad nivå
  • Vi har även distanskurser inom farmakologi, farmaceutisk bioinformatik och farmakovigilans
  • Våra kurser uppdateras ständigt med nya forskningsrön
  • Kurserna leds av välutbildade och erfarna lärare som också är aktiva forskare
  • Undervisningen utförs av professorer, lektorer och adjunkter samt forskare och doktorander från forskargrupperna.
  • Många kurser har även externa gästföreläsare från läkemedelsindustrin, myndigheter och från andra delar av samhället.

VEM SKA JAG FRÅGA?

Behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av kursledare eller programansvarig.Antagningsenheten vid Uppsala universitet sköter antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

Examen

Alla examina vid Uppsala universitet utfärdas av examensenheten. Frågor som rör examen bör därför först riktas till dem. Via examensenhetens hemsida hittar du mer information om de olika examina som finns, samt hur du går tillväga för att ansöka om examen.

Kurs- och programansökan

Ansökningar till våra utbildningar görs via studera.nu. Sista datum för ansökan är den 15 april för hösttermin samt den 15 oktober för vårtermin. Mer information finns via studera.nu. Har du frågor om IKVs utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursledare eller programansvarig.

Kursregistering

Registrering på institutionens kurser sköts av kursadministrationen.

Schema

Se respektive kurs/program i studentportalen.

Tentamensanmälan

Sker via respektive Kurs/program i studentportalen.

Tillgodoräkning

Blankett finns hos studievägledningen.