Många kurser inom biokemi, bioinformatik, farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi och toxikologi

Farmaceutisk biovetenskap omfattar flera undervisningsämnen, alla med en tydlig läkemedelsinriktning. Kurserna riktar sig till dig som vill lära dig mer om läkemedels användning, deras verkningsmekanismer och utveckling av nya läkemedel.

Här finns kurser om hur människokroppen och celler fungerar, hur läkemedel transporteras till sitt verkningsställe, hur de metaboliseras och utsöndras samt hur läkemedel utvecklas och används. På den avancerade nivån är kurserna mer specialiserade, mer forskningsinriktade och yrkesinriktade. Exempelvis erbjuds kurser om hur nya läkemedel testas; hur läkemedel fungerar hos äldre och gravida; hur läkemedelsberoende uppkommer; om riskbedömning och säkerhetsvärdering av läkemedel; om läkemedel för djur samt metodologiska kurser om molekylära receptor- och enzymprocesser och om biostatistiska modeller för läkemedelsutveckling.

Institutionen ansvarar för delar av undervisningen inom receptarieprogrammet (tre år, 180 hp) och apotekarprogrammet (fem år, 300 hp). Dessa yrkesinriktade program ger den behörighet som krävs för att ansöka om legitimation för receptarie och apotekare hos Socialstyrelsen. Institutionens lärare undervisar även inom masterprogrammen i läkemedelsanvändning och forensisk vetenskap samt inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, med inriktning mot läkemedel. Institutionen ansvarar även för ett magisterprogram i klinisk farmaci.

Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs vanligen av disputerade lärare med mångårig erfarenhet av forskning inom farmaceutisk biovetenskap. Många av lärarna har en gedigen professionell bakgrund och en bred undervisningserfarenhet.