Nyheter

Nagai International Woman Scientist Award 2015

Margareta Hammarlund-Udenaes

Margareta Hammarlund-Udenaes har erhållit Nagai International Woman Scientist Award 2015 från the Academy of Pharmaceutical Science and Technology, Japan, för sin forskning om blod-hjärnbarriären och utvecklingen av metoder för att man inom tidig läkemedelsutveckling ska kunna välja de bästa kandidaterna för effekter i CNS, alternativt undvika CNS-biverkningar. Priset delas ut vid en ceremoni den 21 maj 2015 i Nagasaki, Japan.

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Möt två av våra unga forskare

Elisabet Nielsen

Title: PhD
Position: Assistant Professor in Clinical Pharmacy at the Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

Maria Norlin

Title: PhD
Position: Associate Professor in Pharmaceutical Biochemistry,  Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

 

Se alla våra doktorsavhandlingar