Nobelpriset och biologiska läkemedel uppmärksammas i media

Idag var Sveriges Radio på plats hos oss i våra lokaler och gjorde en intervju med Greta Hultqvist och Sara Mangsbo, om nobelpriset och antikroppar som läkemedel. Intervjun som sändes live finns nu på https://sverigesradio.se/avsnitt/1166246 ca 2:45 in i programmet

Nobelpriset inom Immunonkologi

Nobelpriset i medicin går till Tasuku Honjo och James P Allison som varit centrala för upptäckten av hur immunförvaret bromsar sin egen aktivitet och hur man farmakologiskt med biologiska läkemedel kan manipulera proteiners interaktioner så att man kan behandla patienter med spridd cancer.

Läs mer här

Föreläsning med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

Schizofrenidagen hölls i Aula Medica på Karolinska Institutet i slutet av maj. Patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänhet syntes bland de cirka 500 åskådarna. Syftet med dagen var med hjälp av föreläsningar om ”bakomliggande riskfaktorer för utveckling av Schizofreni”, ”behandlingar”, ”hur hjärnan är uppbyggd” och ”presentationer ur syskonoch patientperspektiv”, att öka kunskaperna om schizofreni och andra psykossjukdomar.

Åsa Konradsson-Geuken, universitetslärare, forskare och koordinator på UUBF från Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap höll en uppskattad föreläsning ur ett anhörigperspektiv.

Åsa berättar: - Den stigmatisering som finns kring schizofreni är förödande och beror på okunskap. Jag som anhörig och forskare inom fältet för schizofreni anser är det oerhört viktigt att dagar likt denna finns för att sprida rätt information så att denna stigmatisering försvinner och därmed underlättar för de som är sjuka samt deras anhöriga.

Klicka här för att se hela föreläsningen med Åsa Konradsson-Geuken på Schizofrenidagen 2018

In this issue, Journal of Immunology

The immuno-oncology group recently got a paper accepted in Journal of Immunology involving an investigation of a novel peptide-conjugate allowing for improved targeting of antigen material into antigen-presenting cells and thereby improved T cell activation. A strategy that can be useful to improve vaccination of cancer or infectious diseases in a therapeutic setting. Now Journal of Immunology announced what papers they highlight in the current issue and this paper is now being featured in “this issue” as one of the top publications. “

More here

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar