Nyheter

Ny professor

Robert Fredriksson har tillträtt som ny professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap från och med första januari 2016 och har lokaler i hus C4 plan 2. Robert har flyttat med sin forskargrupp som för närvarande består av två post docs, tre doktorander och fyra masterstudenter. Gruppen heter Molekylär Neurofarmakologi och studerar i första hand transportörer i nervsystemet, hur dessa reglerar neurotransmittor nivåer samt deras farmakologi. Även transportörer i njure och epitelceller är ämnen som studeras. Man använder metoder som transgena möss, bananfluga, cellsystem, Xenopus laevis oocyter, histologi samt biokemiska tekniker.

Forskningsanslag till Ola Spjuth

Inom ramen för ett EU Horizon 2020-projekt kallat PhenoMeNal har Ola Spjuth nyligen beviljats ett forskningsanslag omfattande ca 8.5 miljoner kronor över en 3 års period. Ola kommer att leda den del av projektet som kallas ”Maintenance and Operation of PhenoMeNal e-infrastructure” (WP4). Det handlar då bland annat om att bygga upp en standardiserad e-infrastruktur för analys av fenotyp och genotyp data generade i olika typer metabolomikprojekt.

Per Andrén beviljad forskningsanslag

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning beviljade nyligen Per Andrén ett forskningsanslag omfattande 15 miljoner kronor under en period av fem år för sin ansökan ”Infrastruktur för avbildande masspektrometri”. Den av stiftelsen särskilt tillsatta beredningskommittén bestående av extern expertis gav ansökan absolut högsta prioritet. Förutom Per beviljades även två andra forskare vid UU ett motsvarande stöd för andra typer av infrastruktursatsningar från SSF.

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar